Informacja Dostawa towaru na magazynie centralnym w dniu 21-22 czerwca 2018. Wszystkie zamówienia złożone w tych dniach na tym magazynie będą realizowane z opóźnieniem. Pozostałe magazyny Kraków oraz Katowice wysyłają towar bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.

Dane podstawowe


Wszystkie podstawowe dane potrzebne do założenia konta. Pola oznacznone
są wymagane.
Nazwa firmy
Kraj
NIP
Regon
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres e-mail
Adres www
Krótki opis działalności


Dane osobowe


Dane do logowania do platformy zakupowej. Pola oznacznone są wymagane.
Imię
Nazwisko
E-mail (login do konta)
Hasło
Powtórz hasło
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy


Przetwarzanie danych osobowych


RODO Klauzula Informacyjna.

 1. Państwa dane osobowe przetwarza A-LAN Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 36a (zwana dalej Administratorem).
 2. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje Administrator.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest na wskazany w punkcie 1 adres oraz adres e-mail odo@a-lan.pl
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest na wskazany w punkcie 1 adres oraz adres e-mail odo@a-lan.pl
 1. Państwa dane osobowe:
  1. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby, adres dostawy, nr NIP/PESEL będą przetwarzane w związku z koniecznością wykonania umowy, której są Państwo Stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy w celu rozpatrzenia złożonego prze Państwo zapytania/zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Nadto w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze w zakresie powinności podatkowych księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy której są Państwo Stroną, czy obroną przed takimi roszczeniami, oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 9 ust. 2 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia/ wykonania umowy lub odpowiedzi przez Administratora na zgłoszone zapytanie/ zamówienie. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy/ udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie/zamówienie, czas związania ofertą, oraz przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
  2. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na wskazany adres e-mail oraz numer telefonu reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Administratora, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 3.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 3 i 4
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na rzecz Administratora oraz innym podwykonawcom Administratora uczestniczącym w realizacji umowy zawartej z Państwem, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi związane z wykonaniem ciążących na nim obowiązków prawnych (podatkowych, księgowych, archiwizacyjnych) lub dochodzeniem roszczeń obroną przed zgłoszonymi roszczeniami, jaki i udostępnianie do KRD i BIG.


OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ORAZ:
na przetwarzanie moich wyżej wymienionych danych osobowych wskazanych w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych przez Administratora za pomocą portalu, w szczególności składania zamówień i zapytań oraz zawierania umów zakupu i dostawy towarów oferowanych za pośrednictwem tego portalu.
na przetwarzanie przez Administratora moich danych w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na mój adres e-mail oraz numer telefonu reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Administratora i podmioty z nim współpracujące w zakresie realizacji celów marketingowych, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji.
na przesyłanie mi przez Administratora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności ma podany przeze mnie adres e-mail.
na kontaktowanie się ze mną przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług na podane numery telefonu i adresy e-mail przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer) oraz przy wykorzystaniu automatycznych systemów wywołujących.Rejestruj swoje konto